نیازمندی خرید و فروش آگهی 11
نیازمندی خرید و فروش آگهی 11

توضیحات آگهی

مغازه 60 متری درپاسداران بابلسر

متراژ کف مغازه :60متر

دهنه مغازه : 4متر

ارتفاع سقف : 3/5 متر

موقعیت ملک : شرقی غربی

وضعیت سند : شخصی

امتیاز انشعابات: برق اب گاز